© LMP juli 2017  Frank Mulder De Witte Hemel 2012
Het Mangalica-varken vanaf 1950 Vanaf de 50er jaren van de vorige eeuw veranderde de behoefte aan varkensvleesprodukten radikaal. Varkensrassen met magere vleeskwaliteit verdrongen het mangalica-varken. Toen eind zeventiger jaren de grootschalige varkenshouding en geimporteerde varkensrassen en gestandaardiseerde hygienevoorschriften opgang deden, werd het Mangalica-varken eigenlijk alleen nog in dierparken en bij de hobby boer gehouden. In de 70er jaren waren er nog ongveer 50 exemplaren over.  In 1973 werd het Mangalica-varken in Hongarije onder toezicht gesteld en werd een gesubsidieerde genenreservefokkerij ingevoerd. Tot 1980 werd bij 10 bedrijven een fokkerijstam van de drie rassenvarianten blond, rood en zwaluwbuik in meerdere lijnen opgebouwd.  Na de eerste exportafspraken met Spanje voor het produceren van Serrano-ham (Jamón Serrano) werd vanaf 1990 een economische groei van het Mangalica-varken bereikt. Na 1986 begon de Vereniging voor het behoud van bedreigde huisdierrassen in Oostenrijk (VEGH) het Mangalica varken te beschermen.    Tegenwoordig zijn er in Oostenrijk ongeveer 80 geregistreerde Mangalica fokkers (250 raszuivere Moederdieren en ongeveer 80 beren).  
Historie Het Mangalica-varken vanaf 1950